Huls

Brandveiligheid

Brandveiligheid

De eisen aan de brandveiligheid van een gebouw worden steeds complexer. Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning moet een geheel gebouw voldoen aan alle geldende brandveiligheidseisen in het Bouwbesluit. Wij kunnen u adviseren hoe een gebouw bij het geplande gebruik aan deze eisen kan voldoen. Hierbij worden de volgende onderdelen beoordeeld:

  • Beheersbaarheid van brand (zoals brandcompartimentering, subbrandcompartimentering, brandoverslag)
  • Sterkte bij brand (brandwerendheid hoofddraagconstructie en rookvrije vluchtroutes)
  • Ontvluchting / vluchtwegen
  • Brandbeveiligingsinstallaties

Gelijkwaardige oplossingen

Geregeld zal het voorkomen dat een bouwplan niet rechtstreeks kan voldoen aan de brandveiligheidseisen. Bijvoorbeeld omdat een brandcompartiment groter dient te worden dan de in het Bouwbesluit toegestane grootte. Huls Bouwkostenmanagement kan voor u de volgende berekeningen uitvoeren:

  • Adviseren grote brandcompartimenten (vuurlastberekeningen met behulp van de Methode Beheersbaarheid van Brand 2007 of andere methodieken)
  • Vultijdenberekeningen (voor het bepalen van de beschikbare vluchttijd in grote ruimten)
  • CFD-berekeningen (voor parkeergarages of andere situaties)
  • Ontruimingssimulaties

Het is onmogelijk om een complete lijst weer te geven van alle mogelijke gelijkwaardigheden, maar binnen Huls zijn de meeste berekeningsmethodieken wel beschikbaar. Neemt u gerust contact op als u vragen hebt.