Huls

Berekening milieulasten

In artikel 5.9 van het Bouwbesluit 2012 wordt geëist dat bij de aanvraag van een omgevingsvergunning de uitstoot van broeikasgassen en de uitputting van grondstoffen die vrijkomen bij de bouw gekwantificeerd wordt. Een groep van 12 bouwkostenadviesbureaus, waaronder ook HULS Bouwkostenmanagement, heeft gezamenlijk een rekentool ontwikkeld die op de door deze bouwkostenadviesbureaus ontwikkelde uniforme methode een indicatie van de milieulasten berekent. Deze rekentool is te downloaden

Per 1 januari 2013 is men verplicht bij elke aanvraag van een omgevingsvergunning een berekening toe te voegen. HULS Bouwkostenmanagement kan deze berekening ook voor u uitvoeren.


De berekening van de milieulasten is voorlopig nog uitgesteld bij de invoering van het Bouwbesluit 2012. Per 1 januari 2013 is men echter verplicht bij elke aanvraag van een omgevingsvergunning een berekening toe te voegen.

Gratis rekenprogramma
Het gratis rekenprogramma is in de eerste plaats bedoeld voor opdrachtgevers in de bouw, architecten en bouwbedrijven die zelf projecten ontwikkelen. Het programma is beschikbaar op www.bouwprojecteconomie.nl, een gezamenlijke site van de 12 bureaus. Met dit programma is door opdrachtgevers eenvoudig te berekenen wat de bouwkosten en de milieulasten van nieuwbouwprojecten zijn. Het resultaat is een overzicht van de milieulasten die het project teweegbrengt, gekoppeld aan de elementenbegroting van het project. Als de gegevens van het project worden aangepast, zijn gelijktijdig de effecten daarvan op de milieulasten en de bouwkosten te zien. Voor de milieudata in het model werken de bouwkostenadviesbureaus samen met de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft, die diverse milieu-indicatoren van een groot aantal materialen in een database heeft verzameld.


Eenzelfde begrotingsmethode
Bij elk van de deelnemende bureaus kan kostenbegeleiding voor een bouwproject worden ingehuurd, waarin de berekening van de milieulast is opgenomen. Zo is een opdrachtgever niet alleen goed geïnformeerd over de milieulast van zijn project, maar ook over de mate waarin vermindering van die milieulast kosten met zich meebrengt. De twaalf bouwkostenadviesbureaus passen sinds 1 juli eenzelfde begrotingsmethode toe die de werkwijze ondersteunt. Aanleiding is het nieuwe Bouwbesluit 2012, waarin art. 5.9 'Duurzaam bouwen' eist dat voortaan een berekening van de milieulasten in de vorm van de uitstoot van broeikasgassen en de uitputting van grondstoffen bij bouwaanvragen moet zijn gevoegd; voorlopig alleen voor nieuwbouw van woningen en kantoren.
De begrotingen en het resultaat van aanbestedingen van zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten nemen de bureaus op in één databank. Dankzij het grote aantal gegevens krijgen ze een nóg betrouwbaarder inzicht in de markt. De gemeenschappelijke werkwijze is opgezet volgens de nieuwe NEN 2699, zodat de bouw- en investeringskosten van een project direct een plaats krijgen binnen de beoordeling van lasten en baten in de hele levenscyclus van een gebouw. Daarbij spelen wat betreft de milieulast, naast de bouw bijvoorbeeld ook onderhoud en energiegebruik in de gebruiksfase een belangrijke rol. Alle deelnemende bureaus zijn aangesloten bij de beroepsvereniging NVBK (Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen).
Doordat het gaat om zelfstandige adviesbureaus, verspreid over heel Nederland, vindt elke opdrachtgever in zijn buurt wel een bureau dat past bij zijn project.

Europees beleid
Het terugdringen van milieulasten is niet iets dat alleen in Nederland speelt, maar is een Europese aangelegenheid. Eind 2020 mogen nieuwe gebouwen in de EU bijna geen energie meer consumeren en moet die energie bovendien voor 'een zeer grote mate' uit hernieuwbare bronnen komen.

Bouwprojecteconomie.nl
Bouwprojecteconomie.nl is een samenwerkingsverband van de twaalf onafhankelijke bouwkostenadviesbureaus. De laatste versie van het (versie 2012-07-20) rekenprogramma is gratis beschikbaar op www.bouwprojecteconomie.nl of rechtstreeks te downloaden via deze link.
Milieudata van materialen en processen zijn te vinden op www.ecocostsvalue.com.